inciklik

inciklik
is. İncimə, küsü, aradəymə, küsüşmə, narazılıq. <Dəlilər> yedilər, içdilər, keflər kökəldi, damağlar cağ oldu, inciklik yaddan çıxdı. «Koroğlu». Mirzə Süleyman atasını çox sevirdi və sağ olan vaxtında nə qədər inciklik vardısa, indi hamısını əfv edərdi. . B. T.. Səttarzadə ailədə söz-sov, ovqattəlxlik görmüşdü, hətta bərk inciklik də xatırlayırdı. M. C.. Araya inciklik salmaq – bir-birindən incitmək, küsüşdürmək, narazılıq salmaq. <Hacı Murad:> Onlar istəyir ki, ata-oğul arasına inciklik salıb nəfbərdar olsunlar. S. S. A.. İnciklik düşmək, araya inciklik düşmək – bir-birindən incimək, narazılıq düşmək. <Salman:> Yoxsa neçə ilin ayrılığından sonra istəyirsən, aramıza inciklik düşsün? Ə. H.. // İnciməyə səbəb olan hal, iş. <Vəzir:> Bu gün mənə hər tərəfdən inciklik üz verir. M. F. A..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • rəncidəlik — is. İnciklik, küskünlük, küsmə, incimə. <Müstəntiq:> Paşa bəylə pristav Kamalın arasında inciklik, rəncidəlik vardırmı? Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • deyinti — (Gəncə) narazılıq, inciklik. – Qulunun qaşqabağı yernən gedir, də:sən deyintisi var …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sərhey — (Füzuli) inciklik …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • azürdəgi — f. inciklik, ürəyi sınma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağrı — is. 1. Duyğu sinirlərinin qıcıqlanması nəticəsində bədənin hər hansı bir yerində hiss edilən əziyyət, əzab; sancı, sızı; acı. Diş ağrısı. Baş ağrısı. – Birdən Sabir doğruldu, bədənində şiddətli bir ağrı hiss edərək üz gözünü turşutdu. M. Hüs..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • darğınlıq — is. 1. Küskünlük, inciklik, ürəyisınıqlıq, pərişanlıq, pərtlik. <Şərifzadə:> Aranızdakı darğınlıq və küdurətin tamamilə bərtərəf olması üçün bir biriniz ilə ətraflı danışmaq və razılaşmaq lazımdır. S. H.. Süsən Bünyadın darğınlığını, onunla …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dil — 1. is. 1. anat. İnsan və onurğalı heyvanların ağız boşluğunda olub, qidanın çeynənilib udulmasına kömək edən və onun dadını bildirən, insanda isə, əlavə olaraq, danışıq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən orqan. Dillə dadmaq. Dili ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilgirlik — is. köhn. Ürəyisınıqlıq, narazılıq, inciklik, dilxorluq, pərtlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilxorluq — is. Pərtlik, inciklik, məyusluq, əhval pozğunluğu. Araya dilxorluq salmaq. – Pirinin dilxorluğu bir anda sovuşdu. İ. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • küsdürmək — t li. Küsməsinə, inciməsinə səbəb olmaq; incitmək, ürəyinə toxunmaq, qəlbini qırmaq. Dostunu özündən küsdürdü. – Rəqibdən kam al indi; Dərdin yada sal indi; Küsdürübsən yarını; Evdə yalqız qal indi. (Bayatı). Söylədi: – Camaat, küsdürdük sizi;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”